Nieuws

Op 13 november 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Sport, verkeersveiligheid

Op de agenda van de gemeenteraad van 14 november staan 22 agendapunten. De belangrijkste agendapunten zijn de definitieve vaststelling van het RUP Woonkern Branst en de aanstelling van een toezichter in de raad van bestuur van KSV Bornem. Hiervoor is Saadet Gülhan kandidaat namens onze partij …

Op 9 november 2017, over deze onderwerpen: Bestuur, Gemeenteraad

Bornem, november 2017 - Vandaag heeft de deputatie van de provincie Antwerpen de beroepen van de omwonenden van het project aan de Mannenwiel ingewilligd waardoor de vergunning voor de bouw van de 3 appartementsblokken niet zal verleend worden. De provinciaal stedenbouwkundige ambtenaar had al een …

Op 6 oktober 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, verkeersveiligheid

Op de agenda van de komende gemeenteraad van 10 oktober staan 12 punten. Zo wordt de jaarrekening 2016 van het AGB ter goedkeuring voorgelegd, net zoals de dotatie voor het dienstjaar 2018 aan de hulpverleningszone Rivierenland. Maar het belangrijkste agendapunt, voorgedragen door de meerderheid, is …

Blikvangers

  • Valerie Van Peel komt naar Bornem!

    Federaal Kamerlid, OCMW Voorzitter en schepen van Sociale zaken in Kapellen, Valerie Van Peel komt naar Bornem op 20 oktober. Traditiegetrouw kunt u vooraf ook aanschuiven aan het buffet (vooraf inschrijven). Voor meer informatie klik op de link. Tot dan!
  • N-VA Bornem viert Valentijn!

    N-VA Bornem deelt opnieuw chocolaatjes uit voor Valentijn!
  • Saadet Gülhan als nieuw provincieraadslid!

    Tijdens de provincieraad van september legde Bornems gemeenteraadslid Saadet Gülhan de eed af als kersvers provincieraadslid. Als advocate houdt ze zich binnen de Bornemse gemeenteraad vooral bezig met sociale zaken, zoals gezinsbeleid en welzijn. Deze domeinen zal ze als lid van de Commissie Welzijn ook binnen de provincieraad opnemen.