691.528,26 euro voor ondersteuning lokaal woonbeleid in Bornem en Puurs-Sint-Amands

Op 19 december 2019, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Persberichten

Matthias Diependaele, Vlaams minister van Wonen, maakt 691.528,26 euro vrij om het lokaal woonbeleid in Bornem en Puurs-Sint-Amands te ondersteunen en hen te stimuleren om intergemeentelijke samen te werken. “De lokale besturen zijn de motor van ons Vlaams woonbeleid”, zegt Vlaams minister Diependaele. “Met deze subsidie willen we de gemeenten een financieel duwtje in de rug geven om het woonbeleid vorm te geven.”

Iedereen moet goed kunnen wonen in Vlaanderen. Daarom verdienen alle segmenten van de woningmarkt de nodige aandacht en ondersteuning. De demografische evolutie met een bevolkingstoename en gezinsverdunning stelt de woningmarkt voor grote uitdagingen.

“Om deze uitdagingen aan te gaan, rekenen we op de lokale besturen”, zegt minister Diependaele. “Met deze subsidie ondersteunen we hen daarbij. Ik ben dan ook zeer tevreden dat Bornem en Puurs-Sint-Amands de handen in elkaar slaan om deze regierol op te nemen.”

Het is de bedoeling dat de lokale besturen de drie Vlaamse beleidsprioriteiten omzetten in hun lokaal woonbeleid. Matthias Diependaele: “Vlaanderen schuift drie prioriteiten naar voren: ten eerste willen we dat de gemeenten zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod, verder moet er ook werk gemaakt worden van de kwaliteit van het woningpatrimonium, en ten slotte vragen we de gemeenten om hun inwoners goed te informeren, te adviseren en te begeleiden.”

Ook burgemeester Kristof Joos is verheugd met de steun die de gemeente Bornem krijgt vanuit de Vlaamse Regering om het lokale woonbeleid in Bornem verder te ondersteunen en uit te breiden.

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is