Nieuws

Op 10 februari 2019, over deze onderwerpen: Bestuur

Op maandag 4 februari hield N-VA Bornem haar 3 jaarlijkse bestuursverkiezingen. De massaal opgekomen leden verkozen een nieuw bestuur van 10 mannen en 9 vrouwen. Ivo Van Aken staat als nieuwe voorzitter aan het hoofd van dit 19-koppige bestuur. De andere functies zijn ingevuld als volgt: Peter Stans …

Op 7 september 2018, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Mobiliteit, Veiligheid, verkeersveiligheid

Eerste gemeenteraad na de vakantie, laatste voor de verkiezingen van 14 oktober! Op de agenda staan 18 punten. Zo dienen de jaarrekeningen 2017 van de gemeente en het AGB vastgesteld en de verkoopaktes van enkele appartementen in de abdij goedgekeurd te worden. Ook het reglement voor de afgesloten …

Met nog ruim 2 maanden te gaan voor de gemeenteraadsverkiezingen stelt N-VA Bornem haar lijst met 27 kandidaten voor. In de ploeg van 13 vrouwen en 14 mannen wordt ervaring met nieuwkomers gemixt. Zo treden 16 kandidaten voor de eerste keer aan voor de gemeenteraadsverkiezingen. Tegelijkertijd …

Blikvangers

  • Bevraging bewoners leefbaarheid & verkeersveiligheid Sint-Amandsesteenweg

    Als één van de belangrijkste toegangswegen van Bornem verdient de Sint-Amandsesteenweg ook volop onze aandacht. Met onze bevraging peilt onze werkgroep Mobiliteit en Verkeersveiligheid naar de leefbaarheid en de verkeersveiligheid op deze drukke weg. De bevraging kan zowel schriftelijk als online ingediend worden (voor 21 juli) via onderstaande link:
  • Enquête bewoners leefbaarheid & verkeersveiligheid Luipegem

    Vanaf dit weekend wordt de bevraging leefbaarheid & verkeersveiligheid van Luipegem door onze werkgroep Mobiliteit en Verkeersveiligheid opgestart. Ze hebben de enquêteformulieren al in de buurt rondgedeeld en de bewoners aangesproken. Maar ook online kan deze bevraging ingediend worden (voor 15 april) via onderstaande link:
  • Enquête bewoners leefbaarheid & verkeersveiligheid Puursesteenweg

    Dit weekend heeft onze werkgroep Mobiliteit en Verkeersveiligheid de bevraging van de Puursesteenweg opgestart. Ze hebben enquêteformulieren al in de buurt rondgedeeld en de bewoners aangesproken. Maar ook online kan deze bevraging ingediend worden (voor 5 februari) via onderstaande link: