Nieuws

Op 13 april 2018, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Veiligheid, verkeersveiligheid

Tijdens de gemeenteraad van april staan er 25 punten geagendeerd. Zo wordt de vraag gesteld voor het aangaan van 7,1 miljoen euro nieuwe leningen. Verder ligt de definitieve vaststelling van het RUP Boomstraat ter stemming klaar, net zoals de gunningswijze voor de renovatie van het fietspad Sint …

Op 15 maart 2018, over deze onderwerpen: Mobiliteit, verkeersveiligheid

Vóór de (riolerings)werken in Luipegem van start gingen, organiseerden het gemeentebestuur en Aquafin een infovergadering (3/09/2013) voor de bewoners. Niettegenstaande de bewoners uitdrukkelijk een (gescheiden) fietspad vroegen, hield men hier geen rekening mee. In plaats van een fietspad kwam er …

Op 9 maart 2018, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Tijdens de gemeenteraad van maart staan er 15 punten geagendeerd. Zo worden het retributiereglement conformiteitsattesten voor woningen en het nieuwe fuifreglement voor de polyvalente zaal CC Ter Dilft ter goedkeuring voorgelegd. Ook het voorlopige onteigeningsbesluit voor het binnengebied Jan …

Blikvangers

  • Enquête bewoners leefbaarheid & verkeersveiligheid Luipegem

    Vanaf dit weekend wordt de bevraging leefbaarheid & verkeersveiligheid van Luipegem door onze werkgroep Mobiliteit en Verkeersveiligheid opgestart. Ze hebben de enquêteformulieren al in de buurt rondgedeeld en de bewoners aangesproken. Maar ook online kan deze bevraging ingediend worden (voor 15 april) via onderstaande link:
  • Enquête bewoners leefbaarheid & verkeersveiligheid Puursesteenweg

    Dit weekend heeft onze werkgroep Mobiliteit en Verkeersveiligheid de bevraging van de Puursesteenweg opgestart. Ze hebben enquêteformulieren al in de buurt rondgedeeld en de bewoners aangesproken. Maar ook online kan deze bevraging ingediend worden (voor 5 februari) via onderstaande link:
  • Prettig eindejaar en een gezond 2018!

    Het bestuur en de mandatarissen van N-VA Bornem wensen jullie fijne feestdagen en een fantastisch, uitdagend, spannend, leerrijk, maar vooral gezond 2018! Moge al jullie dromen uitkomen dit jaar!