Dierenwelzijn, een volwaardige bevoegdheid in het Bornemse schepencollege

Op 14 oktober 2023

Actieplan 16 uit ons verkiezingsprogramma van 2018 klonk als volgt:

 

‘Met een schepen van dierenwelzijn denken wij aan de vele Bornemse dierenliefhebbers en hun noden. Ter ondersteuning van deze schepen richten wij een dierenwelzijnsraad op die de vragen en behoeftes van de Bornemnaars evalueert en de gemeente Bornem adviseert bij haar beslissingen.’

 

Met de aanstelling van een aparte schepen voor Dierenwelzijn in het Bornemse schepencollege bij de start van deze legislatuur hebben we deze belofte meteen ingelost. In het strategisch meerjarenplan 2020-2025 is er opgenomen dat Bornem een geïntegreerd dierenwelzijnsbeleid wil voeren waarbij een goede en constructieve samenwerking met diverse actoren beoogd wordt. Hiervoor is de gemeentelijke adviesraad voor dierenwelzijn in 2020 opgericht, maar kent helaas nog enkele groeipijnen, waaraan volop gewerkt wordt zodat deze het gemeentebestuur kan adviseren in de beslissingen over dierenwelzijn.

 

Maar daar houdt het niet bij op. Ondertussen is er ook al een dierenvoedselbank opgericht die, in samenwerking met het Sociaal Huis, de nodige pakketten voorziet voor huisdieren, waarvan hun baasjes het tijdelijk wat moeilijker hebben. Hun missie luidt als volgt: ‘De missie van de Dierenvoedselbank bestaat eruit de bewoners van groot-Bornem, die in het bezit zijn van huisdieren (hond / kat), een steuntje in de rug te geven wanneer ze het door omstandigheden financieel moeilijk hebben.’ Ze hebben een pand ter beschikking in de Nieuwstraat, waar ze hun materiaal kunnen stockeren en verdelen. We ondersteunen als N-VA Bornem dan ook ten volle deze werking en hebben hiervoor al de nodige financiële schenkingen gedaan. Onze dank gaat naar initiatiefnemer Jan Kerremans en zijn team en natuurlijk al zijn sponsors.

 

Meer info ivm de Dierenvoedselbank: Link website aan de rechterkant

 

Verkiezingsbelofte: GEREALISEERD!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is